scroller

Kastivõistluse reeglid

 1. “KASTIVÕISTLUS” (edaspidi võistlus) viiakse läbi 05. Juuli 2018 kella 11:00-14:30 kolmekümne esimesena registreerinud võistleja vahel.
 2. Võistluse korraldajaks on Ottensten Eesti OÜ (asukoht: Riia 130 B/2, 50411 Tartu, registrikood 10448167) edaspidi Ottensten Eesti.
 3. Võistluse läbiviimine on reguleeritud käesolevate reeglitega. Kõik Ottensten Eesti otsused võistluse läbiviimisel on lõplikud ning kõigile osalejatele kohustuslikud. Võistlusele registreerimisega ja/või võidu vastuvõtmisega kinnitab mängija nõustumist kõikide Ottensten Eesti poolt võistluse kohta kehtestatud tingimustega.
 4. Võistlus viiakse läbi alates 18. juunist 2018.a. kella 10:00-st kolmekümne esimesena registreerinud võistleja vahel.
 5. Võistlusel saab osaleda alates 16. eluaastast.
 6. Registreerimiseks tuleb saata vabas vormis registreerimiskinnitus meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kus on selgelt välja loetav registreerija nimi, vanus, e-mail aadress ja telefoni number. Kui registreerimise kirjas puudub üks eelnimetatutest ei loeta isikut registreerituks.
 7. Võitude struktuur võistlusel on järgmine:
  • 1. Koht KMR Lintruvikeeraja(12100157) väärtus 359€
  • 2. Koht Ottensteni meenekott
  • 3. Koht Ottensteni meenekott
 8. Ottensten Eesti jätab endale õiguse jagada välja eriauhindu ja õiguse lisada võistluse osavõtjaid.
 9. Võistlus viiakse läbi Ottensten Eestis, aadressil Riia 130B/2, 50411 Tartu.
 10. Võistluse läbiviimisega seotud isikud, sh Ottensten Eesti töötajad, abitöölised ei või võistluses osaleda.
 11. Võistluse tulemused avaldatakse võistluse päeval kell 14.45 Ottensten Eesti kliendi päeval teadete tahvlil ning sama päeval kell 16:00 Ottensten Eesti OÜ kodulehel www.ottensten.ee/et/kliendipaev.
 12. Kõigi võitjatega võtab Ottensten Eesti ühendust hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast võistluse tulemuste avalikustamist.
 13. Võistluse võite saab kätte Ottensten Eesti kontoris (Riia 130 B/2, Tartu). Võidu kätte saamiseks tuleb võitjal esitada oma isikut tõendav dokument.
 14. Võitude väljastamise lõpptähtaeg on 31.07.2018.
 15. Mängijad võtavad endale vastutuse Ottensten Eestile registreerimisel saadetud isikuandmete õigsuse ja korrektsuse eest. Mängija poolt valede või ebakorrektsete andmete esitamisel ei taga Ottensten Eesti mängijale võidust teavitamist ega temale võidu väljastamist.
 16. Võistlusest osavõtu ja võidu kättesaamisega seotud kulutusi mängijatele ei kompenseerita. Võit, mida võitja ei ole õigeaegselt vormistama tulnud või millest teavitamiseks ei ole Ottensten Eesti võitjaga ühendust saanud, ei kuulu väljastamisele.
 17. Mängija peab arvestama, et avalikkusel on kõrgendatud huvi võistluse võitude väljaandmise faktide ja võitjate isikute osas, mistõttu on Ottensten Eestil õigus avalikustada võistluse võitjad ilma eelnevat kokkulepet sõlmimata ning täiendavat tasu maksmata. Võimalusel arvestab Ottensten Eesti võitja oluliste huvidega.
 18. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Ottensten Eestil ühepoolne õigus katkestada Võistlus ja jätta võitja välja kuulutamata ja/või võidud üle andmata, teatades sellest koheselt Ottensten Eesti kodulehe vahendusel.
 19. Kõik Võistlusega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Kõik pretensioonid seoses võistluse korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Ottensten Eesti aadressil (vt p 2) hiljemalt 01. augustiks 2018. Pretensiooni lahendamise tähtaeg on 2 nädalat arvates pretensiooni laekumisest. Anonüümseid pretensioone ja avaldusi läbi ei vaadata ning neile ei vastata
 20. Enne võistluse algust tutvub võistleja ohutusnõuetega ning kinnitab nendega tutvumist ja nendega nõustumist oma nime ja allkirjaga. Ohutusnõuetega mitte nõustumisel ei ole võistlejal lubatud võistelda.
 21. Ottensten Eesti hävitab kõik võistlusel koostatud isikuandmeid sisaldavad dokumendid ja kustutab e-maili teel kogutud isikuandmed 1 kuu möödudes pärast võitja välja selgitamist. Isikuandmed mille hoidmine on vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamislikud andmed, vaidluste lahendamiseks kogutud andmed) hoitakse vastava kohustuse kehtivuse tähtaja jooksul.
 22. Kui võistluses jäädakse viigi seisu (s.o. võrdne aeg) hinnatakse kastide kvaliteeti Ottensten Eesti kohtunike poolt ja võitjaks on kvaliteetsema kasti valmistaja või viiakse läbi uus voor võrdsete aegade vahel. Juhul kui võistleja, kes on viigi seisus, on lahkunud enne võistluse lõppu jääb võit teisele viigis olevale võistlejale. Selle, kas võit otsustatakse kvaliteedi kontrollis või tehakse uus voor otsustab Ottensten Eesti kohtunik.
 23. Võistluse tehnilised reeglid:
  • Enne võistluse algus saab võistleja katsetada tööriistasid mõistlikkuse piires.
  • Võistlust alustatakse mõlemad käed laual.
  • Kasti materjalid on võistlejale lauale asetatud.
  • Võistleja peab kandma isikukaitsevahendeid (kaitseprillid, kindad), isikukaitse vahendeid tohib kasutama hakata alles peale stopperi käivitamist.
  • Kasti kokku panemiseks peab võistlejal kasutama 2 tööriista:
   1. Lintkruvikeeraja KMR koos kinnitusvahenditega
   2. Suruõhuga klambripüstol MAX TA238B (90 seeria) koos kinnitusvahenditega
  • Kast koosneb 5 detailist (4 külge ja 1 põhi).
  • Kasti 4 külge tuleb omavahel kokku panna 4 kruviga kasutades KMR lintkruvikeerajat. Kasti kõik nurgad peavad olema tasapinnas, maksimaalne lubatud piirhälve +-2mm.
  • Kasti põhi tuleb kinnitada 8 klambriga kasutades MAX TA238B klambripüstolit. Põhi kinnitatakse ühe klambriga igast nurgast ja 1 klambriga iga küljepealt.
  • Kinnitusvahendid peavad olema kinnitatud korrektselt. Korrektsuse määrab kohtunik.
  • Iga puidust välja ulatuv kinnitusvahend lisab ajale 10 sek.
  • Kast loetakse lõpetatuks ja aeg läheb kinni kui kast asetatakse lauale ja võistleja on eemaldanud isikukaitsevahendid (prillid, kindad) ja asetanud need lauale.
  • Pärast kasti valmimist nummerdab kohtunik kasti vastavalt osavõtja järjekorranumbrile.
  • Kohtuniku otsus on lõplik ja edasi kaebamisele ei kuulu.

Uued tooted